Twój interim manager

Reikan Consulting

SKUTECZNIE ROZWIJAMY ORGANIZACJE


Każda organizacja, w cyklu swojego życia, doświadcza nieustannie zmian m.in. po to, by "wejść na nowy poziom", zmienić model biznesowy, wprowadzić narzędzia wspierające zarządzanie, wykreować strategię wejścia na nowe rynki lub z nowym produktem, a także przekroczyć własne ograniczenia, wyjść z sytuacji kryzysowych. Zarządzanie zmianą, w tym kontekście, jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany a kluczowym warunkiem przeprowadzenia trwałej zmiany jest dobra diagnoza.