OBSZARY DZIAŁANIAKompleksowo wspieramy w przeprowadzeniu zmiany w organizacji.


Obszary wsparcia m.in:

 • rozwój działu handlowego (także innych działów, zespołów zadaniowych),
 • zwiększenie poziomu sprzedaży, zwiększenie efektywności
 • doradztwo strategiczne i operacyjne
 • doradztwo w zakresie budowania od postaw, doskonalenia relacji z klientami
 • pomoc w rekrutacji, szkoleniach (kompetencje miękkie oraz zarządcze)
 • wsparcie w negocjacjach z potencjalnymi oraz bieżącymi klientami
 • wdrożenie systemu zarządzania, narzędzi wspierających zarządzanie

Etapy działalności firmy, w których oferowane są usługi:

 • start (faza inkubacji)
 • ekspansja (nowe rynki, nowe produkty – usługi, nowe branże, przejęcia)
 • kryzys (potrzeba transformacji, restrukturyzacja, potrzeba zwiększenia przychodów)
 • każda zmiana wymagająca nowego modelu funkcjonowania

Zakres usług, m. in.:

 • wprowadzenie efektywnego modelu zdobywania nowych klientów, dopasowanego do specyfiki firmy, produktu (usługi) a także otoczenia biznesowego
 • wykreowanie strategii rozwoju i sprzedaży
 • doradztwo strategiczne i operacyjne
 • zarządzanie i nadzór nad zespołem, działem, firmą w okresie współpracy
 • szkolenia i coaching
 • doradztwo w zakresie optymalizacji operacyjnej
 • doradztwo i szkolenia w zakresie metod, narzędzi i systemów wspierających zarządzanie
 • negocjacje handlowe

Etapy wsparcia dla firm:

 • audyt (indywidualnie określony czas służący zdefiniowaniu przyczyn stanu obecnego)
 • raport (pisemny raport podsumowujący stan obecny oraz propozycje działań)
 • realizacja działań (realizacja ustalonych wspólnie z klientem działań w ramach oferowanych usług, w uzgodnionym terminie)
 • ewaluacja (wspólnie z klientem, podsumowanie w formie raportu)
 • dalsza współpraca na życzenie klienta

Inne:

 • elastyczne formy współpracy
 • część wynagrodzenia uzależniona od sukcesu (success fee)
 • dotychczasowe portfolio oraz doświadczenie na życzenie
 • na życzenie wsparcie analityków finansowych oraz analityków rynku, prawników oraz firm pozyskujących dotacje

Tomasz Sierszchuła - Interim manager, konsultant specjalizujący się w przeprowadzaniu zmian, certyfikowany coach Multi – Level Coachingu (program akredytowany przez Izbę Coachingu)

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania i doskonalenia metod, narzędzi oraz systemów zarządzania zarówno jako konsultant wewnętrzny (m.in. pełnomocnik ds. ZSZ) jak i zewnętrzny.

Uczestniczył w budowaniu i doskonaleniu zespołów jakości w dużych firmach produkcyjnych. Prowadził szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania oraz wspierał ich wprowadzanie. Kierował także projektami oraz przygotowywał zespoły i menedżerów do pracy metodologią projektową.
Od 2009 roku prowadzi sesje coachingowe dla klientów indywidualnych, głównie właścicieli firm, menadżerów, wspierając ich zarówno w kontekście czysto zawodowym (rozwój kompetencji związanych z pełnioną rolą) jak i w kontekście osobistym. W swojej pracy nastawiony jest na budowanie integracji pomiędzy i ciałem i umysłem. W tym celu wykorzystuje ćwiczenia i techniki służące poszerzaniu świadomości ciała i włączania go w proces pozytywnej zmiany, co ułatwia osiągnięcie stanu „flow”.

Od 2012 roku wspiera organizacje w rozwoju oraz zmianie jako interim manager, realizując projekty dla firm z różnych branż, wykorzystując szerokie doświadczenie biznesowe.

Prowadził szkolenia i konsultacje związane m.in. z narzędziami i technikami wspomagającym zarządzanie, optymalizacją procesów biznesowych, zarządzaniem projektem, zarządzaniem strategicznym, doskonaleniem komunikacji wewnętrznej, wprowadzaniem nowych produktów i usług, jak i również warsztaty z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, czy zarządzaniem czasem.
Prowadził warsztaty w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.